Tìm kiếm
   
DANH MỤC
Tỷ giá vàng
Giá vật liệu xây dựng
Đơn vị Mua
Ha Noi 2200
Ha Dong 20000
Don vi XD01 15000
Sài Gòn 14000
Tỷ giá hối đoái
Đếm số người truy cập
110
Tài chính

 COÂNG TY COÅ PHAÀN LILAMA 45.4

Tên viết tắt : LILAMA 45.4 JSC
Tên Tiếng Anh: Lilama 45.4 Joint Stock Company
Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
Mã số thuế: 3600255703-1
Địa chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0613.838188                         Fax: 0613.838008
Email:
ecc45_4@hcm.vnn.vn 
Website:
www.lilama454.com.vn
Giấy phép số: 4703000330                     Cấp ngày: 14/8/2006
Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND


 

 
Tin mớiBộ sưu tập
Tuyển dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4
Xa lộ Hà Nội - Phường Bình Đa - TP.Biên Hòa - Đồng Nai
Điện Thoại: (84-613)838.188 - Fax: (84-613)838.008
Email: lilama454vnn@vnn.vn