[ In bài ] [ Trở về ]
Hình ảnh thi công kho xăng dầu Cái Mép
 (Thứ Sáu, 01/06/2012 - 2:52 PM)
 

Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng LILAMA 45.4

LILAMA Erection And Construction Company 45.4

   
 

Xa Lộ Hà Nội - Phường Bình Đa - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Điện Thoại: (84-613)838.188-838.500 - Fax: (84-613)838.008