[ In bài ] [ Trở về ]
Công ty cổ phần Lilama 45.4 thông báo mời ĐHCĐ thường niên năm 2015
 (Thứ Ba, 31/03/2015 - 3:31 PM)
Công ty cổ phần Lilama 45.4 thông báo mời ĐHCĐ thường niên năm 2015 (Xem file đính kèm)

 

Công ty cổ phần lắp máy và xây dựng LILAMA 45.4

LILAMA Erection And Construction Company 45.4

   
 

Xa Lộ Hà Nội - Phường Bình Đa - TP Biên Hoà - Đồng Nai

Điện Thoại: (84-613)838.188-838.500 - Fax: (84-613)838.008